Minute To Win It - Last Tandem Standing: Day 109 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing June 25, 2019 Teaser301Deep Bait | Minute To Win It - Last Tandem Standing207Raisin' The Bar | Minute To Win It - Last Tandem Standing247Disco Balls | Minute To Win It - Last Tandem Standing245Negi, nagpaka Hashtag para sa kanyang dance performance | Minute To Win It217Long Mejia, pinakabagong miyembro ng Sexbomb | Minute To Win It218Long Mejia, may pasabog na outfit para sa kanilang dance showdown ni Negi | Minute To Win It272Minute To Win It - Last Tandem Standing: Day 108 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing June 24, 2019 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing June 21, 2019 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing: Day 107 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing: Day 106 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing June 20, 2019 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing June 19, 2019 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing: Day 105 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing June 18, 2019 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing: Day 104 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing: Day 103 Teaser301Minute To Win It - Last Tandem Standing June 17, 2019 Teaser301 Minute to Win It Philippines Videos