நினைத்த காரியம் யாவும் வெற்றி அடைய தினமும் கேளுங்கள் சக்திவாய்ந்த விநாயகர் பாடல்கள் JIOSaavnநினைத்த காரியம் யாவும் வெற்றி அடைய தினமும் கேளுங்கள் சக்திவாய்ந்த விநாயகர் பாடல்கள் Posted by VejayAudios 3 weeks ago

62,930

 

நினைத்த காரியம் யாவும் வெற்றி அடைய தினமும் கேளுங்கள் சக்திவாய்ந்த விநாயகர் பாடல்கள் mp3 song download video download நினைத்த காரியம் யாவும் வெற்றி அடைய தினமும் கேளுங்கள் சக்திவாய்ந்த விநாயகர் பாடல்கள் lyrics song நினைத்த காரியம் யாவும் வெற்றி அடைய தினமும் கேளுங்கள் சக்திவாய்ந்த விநாயகர் பாடல்கள் jiosaavn.com
கணபதி மந்திரம் || GANAPATHI MANTHRAM VOL 1 VINAYAGAR SONGS || ஆவணி மாதம் சிறந்த விநாயகர் பாடல்கள்|| விநாயகர் அருள் கிடைக்க இந்த பாடலை கேளுங்கள்.
SUNG BY : BOMBAY SARADHA
PRODUCED BY : G.JAGADEESAN
KINDLY SUBSCRIBE OUR CHANNEL : youtu.be
விநாயகர் அருள் கிடைக்க இந்த பாடலை கேளுங்கள்
SARADHA SRIDEVI popularly known as BOMBAY SARADHA hails from musically talented families on both sides. When she was just 7, she sang for the Manirathnam film, Bombay the ever popular A.R.Rahman’s song Kuchi Kuchi Rakkama and the film’s name has since stuck to hers. Saradha was initiated into classical music at the age of five under the tutelage of Smt Sarojini Balakrishnan. She had further intensive training from her mother Smt M.R.Vijaya.

She has now branched into Tamil devotional music also and has given sterling and stirring performances in front of large and enthusiastic listeners in many places in Tamil Nadu and abroad especially in temples, Tamil organizations, Tamil isai sangams, sabhas etc. Mesmerizing melody, tantalizing tempo and nerve-tingling novelty, the hallmarks of young Saradha’s recitals, make them stand apart from the ordinary and prosaic.

Saradasridevi popularly known as Bombay Saradha hails from musically talented families on both sides. When she was just 7, she sang for the Manirathnam film, Bombay the ever popular A.R.Rahman’s song Kuchi Kuchi Rakkama and the film’s name has since stuck to hers. Saradha was initiated into classical music at the age of five under the tutelage of Smt Sarojini Balakrishnan. She had further intensive training from her mother Smt M.R.Vijaya.

She has now branched into Tamil devotional music also and has given sterling and stirring performances in front of large and enthusiastic listeners in many places in Tamil Nadu and abroad especially in temples, Tamil organizations, Tamil isai sangams, sabhas etc. Mesmerizing melody, tantalizing tempo and nerve-tingling novelty, the hallmarks of young Saradha’s recitals, make them stand apart from the ordinary and prosaic.
Saradasridevi popularly known as Bombay Saradha hails from musically talented families on both sides. When she was just 7, she sang for the Manirathnam film, Bombay the ever popular A.R.Rahman’s song Kuchi Kuchi Rakkama and the film’s name has since stuck to hers. Saradha was initiated into classical music at the age of five under the tutelage of Smt Sarojini Balakrishnan. She had further intensive training from her mother Smt M.R.Vijaya.

She has now branched into Tamil devotional music also and has given sterling and stirring performances in front of large and enthusiastic listeners in many places in Tamil Nadu and abroad especially in temples, Tamil organizations, Tamil isai sangams, sabhas etc. Mesmerizing melody, tantalizing tempo and nerve-tingling novelty, the hallmarks of young Saradha’s recitals, make them stand apart from the ordinary and prosaic.
Media Sponsorship: djpunjab official & business

நினைத்த காரியம் யாவும் வெற்றி அடைய தினமும் கேளுங்கள் சக்திவாய்ந்த விநாயகர் பாடல்கள் Watch video song, Download நினைத்த காரியம் யாவும் வெற்றி அடைய தினமும் கேளுங்கள் சக்திவாய்ந்த விநாயகர் பாடல்கள் hd mp4, நினைத்த காரியம் யாவும் வெற்றி அடைய தினமும் கேளுங்கள் சக்திவாய்ந்த விநாயகர் பாடல்கள் mp3, song lyrics of நினைத்த காரியம் யாவும் வெற்றி அடைய தினமும் கேளுங்கள் சக்திவாய்ந்த விநாயகர் பாடல்கள் new நினைத்த காரியம் யாவும் வெற்றி அடைய தினமும் கேளுங்கள் சக்திவாய்ந்த விநாயகர் பாடல்கள் from youtube.
Content source from: https://www.youtube.com/watch?v=JEHlsBwnbnA